ترجمه سندملکی به آلمانی

ترجمه سندملکی به آلمانی

یکی از درخواست های بسیار ترجمه ترجمه سند ملکی به آلمانی است  که شامل ترجمه سند مالکیت خانه، ماشین، زمین و.. است. ترجمه سند ملکی به عنوان جزئی از املاک و مستغلات و دارایی ملموس توسط دارالترجمه رسمی انجام می شود همانطور که میدانید املاک و مستغلات شمال زمین و ساختمانی است که مورد اجازه و یا فروش بوده و قابل سرمایه گذاری است .این نکته قابل ذکر است که برای ترجمه اسناد ملکی به آلمانی حتما باید اصل مدرک در دارالترجمه آلمانی حضور داشته باشد یعنی حتما بایستی سند ممهور به سازمان ثبت به صورت فیزیکی موجود باشد و کپی برابر اصل مورد قبول نمی باشد.

ترجمه سند ملکی

اسناد مربوط به املاک معمولا تک برگ هستند و دیگر مانند گذشته به صورت دفترچه ای و دارای چند برگ نخواهد بود , اسناد تک برگ و یا همان سند تک برگ از سوی دولت و نهاد مربوطه مورد تایید بوده و مانند سند های قدیمی به صورت دستی نوشته نخواهند شد .

سند تک برگ اهمیت فوق العاده ای در خرید و فروش دارد زمانی که ملکی به شخص خریدار واگذار میگردد سند تک برگ جدیدی برای او صادر خواهد شد لذا سند تک برگ امروزه به نوعی شناسنامه ملک است .

در اختیار داشتن سند ملک بیانگر تمکن مالی فرد صاحب سند بوده و ارائه ترجمه رسمی سند ملک می تواند در زمان مراجعه به سفارت ها و دریافت ویزا، بعنوان امتیازی ارزشمند برای شمامحسوب گردد. تمامی سندهای ملکی دارای ارزش ترجمه رسمی و تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. اسناد مالکیت که به دو گونه تک برگی و دفترچه ای تقسیم بندی می شوند در صورتی که در تاریخ ترجمه به عنوان وثیقه  در رهن باشند قابل تایید نخواهند بود. لازم به ذکر است در رابطه با اسناد اراضی و املاک کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن جهت ترجمه انجام می گیرد و بایستی توجه داشت که تصویر اسناد مالکیت چه تک برگی و چه دفترچه ای و یا هر سند دیگری قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

ترجمه سند تک برگ

ترجمه المثنی سند تک برگ هیچ اصول خاصی ندارد و به راحتی انجام می شود.

از این رو برای ترجمه سند ملکی به آلمانی باید اصل سند تک برگ را  به همراه کپی پاسپورت مالک ملک به خانه ترجمه تحویل داده  تا در کمترین زمان ممکن سند شما ترجمه شود و به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسد .توجه داشته باشید ترجمه سند ملکیبه آلمانی باید از روی اصل سند که دارای مهر برجسته بوده انجام شود لذا اسنادی که فاقد مهر برجسته و اصلات قانونی می باشد به هیچ وجه قابل ترجمه نخواهد بود

 سند ملکی

 

یکی از مهمترین نکته در مسائل حقوقی خرید و فروش ملک دارا بودن سند ملکی معتبر است در قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1248 سند رسمی به نوشته ای اطلاق شده است که وام و یا طلبی از شخص را طبق موازین قانونی بیان میکند امروزه اسناد ملکی در اداره ثبت و  اسناد بر طبق مقررات جاری تنظیم میگردد

انواع سند ملکی حالت های مختلفی دارد که عبارت است از:

سند مشاع

سند شش دانگ

سند مفروز

سند منگوله دار

سند تک برگ

سند اعیان

سند عرصه

سند وقفی

سند ورثه‌ای

سند المثنی

سند معارض

سند شورایی

سند وکالتی

سند بنچاق

سند رهنی

تایید رسمی ترجمه سند ملک

یکی از الزامات برای اخذ ویزا و مهاجرت ترجمه سند ملکی به آلمانی است.برای اسنادی که فقط نیازمند مهر مترجم رسمی هستند معمولا نقل و انتقال آخر ترجمه میشود و کفایت میکند. تعرفه ترجمه اسناد مالکیت تک برگ اندکی بیشتر از تعرفه اسناد دفترچه است و هر نقل و انتقال نیز دارای تعرفه است. برای تایید ترجمه اسناد مالکیت لازم است اصل سند همراه ترجمه به دادگستری و وزارت امور خارجه ارسال شود که این کار توسط پیک معتمد دارلترجمه صورت میگیرد و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. گاهی برای ارزیابی املاک نیز اسناد مالکیت همراه با ارزیابی آنها ترجمه میشود. این موارد نیز صورت دارا بودن مهر و امضای بنگاه قابل ترجمه است اما دادگستری این مبایعه نامه های تنظیم شده در بنگاه املاک را تایید نمی کند.

خانه ترجمه  همراه با مترجمان حرفه ای برای ترجمه آلمانی مدارک واسناد شما در زمان کوتاه با معتبرترین روش و ترجمه آماده ترجمه سفارشات شماست.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]