ترجمه نفت و گاز و پتروشیمی

خانه ترجمه

در این مقاله به ترجمه متون نفت و گاز پتروشیمی می پردازیم و بررسی می کنیم چرا در خواست این نوع ترجمه تخصصی آلمانی در کشور ما وجود دارد.ایران به دلیل موقعیت بسیار خوبی که از لحاظ نفت و گاز دارد و یکی از قطب های صنعت تولید نفت و مواد نفتی است به همین دلیل رشته های تحصیلی مربوط به نفت وگاز بسیار در ایران پرطرفدار است به همین دلیل متون مربوط به نفت و پتروشیمی که به زبان های بسیاری مانند آلمانی وجود دارد زیاد است.

نفت از مهم ترین سوخت های فسیلی است که امروزه بشر استفاده های فراوانی از آن می کند. بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی از نفت ایجاد می شود. به همین دلیل است که نفت به عنوان سرمایه یک کشور به حساب می آید. به منظور استفاده بهینه از نفت رشته مهندسی نفت با گرایش های اکتشاف نفت، مخازن نفت، حفاری نفت و بهره‌برداری از منابع نفت به وجود آمده است.

مهندسی نفت و گاز

ایران در زمینه استخراج نفت و مواد نفتی موقعیت بسیار عالی در دنیا دارد به همین جهت رشته های دانشگاهی زیادی در حوزه نفت و گاز وجود دارد. کشور هم اکنون رو به رشد و توسعه می‌باشد و احتیاج به مهندسین با انگیزه و سخت کوشی دارد که بتوانند نفت و گاز کشور را به بهترین نحو صنعتی استخراج و بهره وری کنند. نفت ارتباط مستقیم با ارتباطات صنعتی و سیاسی کشور دارد و رقم زننده موقعیت اقتصادی کشور می‌باشد و به همین جهت می‌بایست مهندسینی که در این رشته تحصیل می‌کنند قادر باشند گام های مستحکمی در جهت رشد و توسعه کشور بردارند و صنعت نفت را به پیشرفت و اوج برسانند. استخراج نفت و تبدیل آن به مواد صنعتی نیازمند تخصص در زمینه های مختلفی می‌باشد. چهار گرایش مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی مخازن نفت، مهندسی حفاری و مهندسی بهره‌برداری از منابع نفت می‌باشد. گرایش های مختلف این رشته در دروس تخصصی تفاوت های بسیاری دارند و هر گرایش زمینه تخصصی خاصی دارد.  نفت و گاز و پتروشیمی سه مقوله جدا از هم هستند اما در صنعت و حوزه علمی این سه عنوان در کنار هم موجب ایجاد زمینه های توسعه تخصصی بسیاری شده است.

ماژول تصویر

ترجمه تخصصی

ترجمه متون تخصصی مانند متون مربوط به نفت و پتروشیمی باید توسط متخصصان ان در این زمینه و همچنین متخصصان به زبان آلمانی صورت گیرد. بهترین مترجم متخصص در هر رشته فردی است که در آن رشته تحصیل کرده است و مهارت ترجمه دارد و می‌تواند متون تخصصی را به صورت مفهومی ترجمه کند. متون تخصصی موجود در این حوزه ها حامل اطلاعات مهمی می‌باشد که توسط متخصصین و کارشناسان مجرب نوشته شده است که پر از واژه ها و اصطلاحات تخصصی هستند. نویسنده با واژه های تخصصی و بسیار سنگین یک متن تخصصی آماده کرده است که در قالب کلمات یک مفهوم تخصصی را ارائه کرده است. مترجم نیز باید بتواند با درک مفهومی کلمات و واژه های تخصصی آنها را ترجمه کند. درک مفهومی لغات تخصصی و انتقال آنها به یک زبان دیگر نیازمند مهارت های زیر می‌باشد:

دانش جامع و تخصصی نسبت به موضوع و مفاهیم تخصصی درج شده در متن

بازه لغات بسیار گسترده در زبانهای مبدا و مقصد

مهارت استفاده از ابزارهای معتبر در صورت نیاز و تغییر معنی جملات از یک زبان به زبان دیگر

مهارت انتقال مفهوم و معنای کلمات تخصصی

ترجمه جمله به جمله و انتقال مفهوم

مهارت اصلاح ایرادات ترجمه و ایرادات متن تخصصی

در حالت کلی مترجم متخصص باید به عنوان یک فرد تخصصی و کاملا مسلط به موضوع و زبان عمل کند. دانش کافی در زمینه کاری خود را داشته باشد. تجربه نیز مهم است. حفظ لحن و سبک نوشته نیز از جمله قواعدی می‌باشد که فقط ا ز عهده یک متخصص با سابقه برمی‌آید. متون تخصصی این رشته ممکن است نامه های اداری باشند که از کشورهای همسایه جهت واردات و صادرات ارسال می‌شوند بنابراین کیفیت و محرمانگی مترجم مهم است که اطلاعات درج نگردد.

خانه ترجمه با انجام کلیه سفارشات ترجمه آلمانی با کمک مترجمان متخصص در زمینه های تخصصی قادر به ترجمه تخصصی متون شما به زبان آلمانی است همچنین خدمات خانه ترجمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با ما در ارتباط باشید

خانه ترجمه

*

*

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]